cele
cele

Celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych jest rozwój i promowanie studiów w zakresie języka, literatury i kultury polskiej, prowadzonych poza granicami Polski. Chodzi tu szczególnie o studia odnoszące się do historii literatury polskiej, krytyki literackiej, komparatystyki literackiej i kulturowej, gender studies, teatrologii, filmoznawstwa, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki.

Zadaniem nadrzędnym Stowarzyszenia jest integracja środowiska polonistów zagranicznych, działających często w odosobnieniu. Stowarzyszenie chce się także przyczynić do zacieśnienia kontaktów polonistów zagranicznych z polonistami krajowymi, do rozwoju wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych. Chcemy, aby polonistyka światowa, złożona obecnie z polonistyki krajowej i zagranicznej, stawała się polonistyką bez granic. Bez granic typowych dla kierunków badań i poszczególnych specjalności, bez granic państwowych i geograficznych. Chcemy współpracować z osobami i instytucjami w zakresie promocji języka, literatury i kultury polskiej.